หัวใจในการ Manage Ad Groups

Ad groups tab เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการดู และแก้ไขรายละเอียดใน Ad Groups ซึ่งแสดงทุกๆแคมเปญเลยทีเดียว


Click Change Graph Options เพื่อดูข้อมูลอื่นๆ เช่น clicks, impressions, และ average position.


Comments