เกี่ยวกับ Quality Score

Impact of Quality Score

สิ่งที่มีผลกระทบกับ QS

Quality Score ได้ถูกใช้ในหลายๆด้านดังนี้

 • มีอิทธิพลกับ keywords ของคุณ และ ค่าคลิ๊ก โดยตรง
 • เป็นตัวตัดสินว่า Keywords ของคุณจะได้แสดงผลในกูเกิ้ลมั้ย เมื่อมีคนค้นหา
 • มีผลกับอันดับโดยตรง ว่าคุณจะได้ตำแหน่งเท่าไหร่ในกูเกิ้ล Adwords
 • มีผลกับการประเมินค่าเบื้องต้นของกูเกิ้ล ในราคาประมูลการแสดงผลในหน้าแรก
Quality Score เป็นตัววัดผลว่า ads, keywords, and landing page มีความสัมพันธ์กับการค้นหาของคนอย่างไร ยิ่ง Quality Scores มีค่าสูงก็จะส่งผลให้ค่าคลิ๊กถูกลง และอันดับสูงขึ้นนั้นเอง 

Quality Score นั้นได้ถูกคำนวณทุกๆครั้งที่มีคนค้นหา เราสามารถตรวจสอบ ได้ที่ตำแหน่งดังรูป


Higher your Quality Score, the lower your costs and the better your ad position. 

QS ได้ถูกกำหนดค่าไว้อย่างไร

Quality Score นั้นได้ถูกคำนวณทุกๆครั้งที่มีการ matches a search query ด้วยคีย์เวิร์ด ดังนั้นทุกๆครั้งที่คีย์เวิร์ดดึงเอา Ads ออกมาแสดง ก็จะมีการคำนวณอยู่เบื้องหลัง ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผลกับ การแสดงผลใน กูเกิ้ล และ Search Network  หรือใน Display Network.

I. Quality Score for Google and the Search Network

While we continue to refine our Quality Score formulas for Google and the Search Network, the core components remain more or less the same:

 • The historical clickthrough rate (CTR) of the keyword and the ad on Google. Note that CTR on the Google Network only ever impacts Quality Score on the Google Network -- not on Google
 • Your account history, which is measured by the CTR of all the ads and keywords in your account
 • The historical CTR of the display URLs in the ad group
 • The quality of your landing page
 • The relevance of the keyword to the ads in its ad group
 • The relevance of the keyword and the ad to the search query
 • Your account's performance in the geographical region where the ad will be shown
 • Other relevance factors

Note that there are slight variations to the Quality Score formula when it affects ad position and first page bid:

 • For calculating a keyword-targeted ad's position, landing page quality is not a factor. Also, when calculating ad position on a Search Network placement, Quality Score considers the CTR on that particular Search Network placement.
 • For calculating first page bid, Quality Score doesn't consider the ad or search query, since this estimate appears as a metric in your account and doesn't vary per search query.

II. Quality Score for the Display Network

The Quality Score for determining whether an ad will appear on a Display Network placement differs for contextually-targeted ads and for placement-targeted ads. (Learn the difference between these two.)

 1. Contextually-targeted ads

  The Quality Score for calculating a contextually-targeted ad's eligibility to appear on a particular Display Network placement, as well as the ad's position on that placement, depends on the campaign's bidding option.

  If the campaign uses cost-per-click (CPC) bidding, Quality Score is based on:

  • The historical CTR of the ad on this and similar sites
  • The relevance of the ads and keywords in the ad group to the site
  • The quality of your landing page
  • Other relevance factors

  If the campaign uses cost-per-thousand-impressions (CPM) bidding, Quality Score is based on:

  • The quality of your landing page

 2. Placement-targeted ads

  The Quality Score for determining if a placement-targeted ad will appear on a particular Display Network placement also depends on the campaign's bidding option.

  If the campaign uses cost-per-click (CPC) bidding, Quality Score is based on:

  • The historical CTR of the ad on this and similar sites
  • The quality of your landing page

  If the campaign uses cost-per-thousand-impressions (CPM) bidding, Quality Score is based on:

  • The quality of your landing page

Learn how CPM and CPC ads compete with each other.


Comments