Google Adwords บทนำ - ตอนที่2

ประโยชน์ของ AdWords

3 R คือ

 • Relevance ความสัมพันธ์ของหน้าเว็บเพจนั้นๆ 
 • Return on Investment (ROI) การที่สามารถวัดผลของการโฆษณาได้ว่า ที่เราลงทุนโฆษณาไปนั้นได้รับผลตอบแทนมาเท่าไหร่
 • Reach การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่

  AdWords เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร?  
  AdWords เสนอสองทางที่จะทำให้โฆษณาแสดงคือ  
 • In response to keywords (called keyword targeting)
 • On specific placements (called placement targeting)

Keywords

ประเภทของการ matching keyword.

 • Broad match: โชว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
  ตัวอย่างเช่น : Keyword คำว่า รองเท้าเทนนิส 
  โฆษณาจะแสดงทั้งหมดไม่ว่าเราจะพิมพ์คำว่า 
   - รองเท้า 
   - เทนนิส
   - รองเท้าเทนนิส
   - รอง
   - เท้า
   - เทน
   - นิส
 • Phrase match: ต้องมีคำๆนี้อยู่ถึงจะโชว์
  ตัวอย่างเช่น : "รองเท้าเทนนิส"
  โฆษณาจะแสดงก็ต่อเมื่อมีคำว่า รองเท้าเทนนิส อยู่ด้วย เช่น
   - รองเท้าเทนนิส
   - ซื้อรองเท้าเทนนิส
   - ขายรองเท้าเทนนิส

 • Exact match: ต้องเหมือนเท่านั้นถึงจะโชว์
  โฆษณาจะโชว์ก็ต่อเมื่อพิมพ์คำว่า [รองเท้าเทนนิส] อย่างเดียวเท่านั้น


ระบบการลดราคาอัตโนมัติ

มีสองแบบคือ

 • Smart pricing
 • AdWords discounter -- ระบบนี้จะทำการคอยดูคู่แข่งของเราว่าปรับลดราคาค่าคลิ๊กหรือไม่ ถ้าลด ก็จะปรับราคาให้เราตามไปด้วย
Comments