ระดับการเข้าถึงในบัญชี Google Adwords


  1. ต้องเข้าไปในบัญชี Google Adwords ก่อนVisit the AdWords homepage at https://adwords.google.com.
  2. ไปที่แท็บ My account
  3. ดูที่ Access level ลอง Invite คนอื่นเข้ามา Access account เราดูก็ได้ 
  4. ระดับต่างๆ แบ่งเป็นดังนี้
  • Administrative: นี้คือ Level สูงสุด ทำได้ทุกอย่าง 

  • Standard: อันนี้ก็ทำได้หมด ยกเว้น Invite คนอื่น เข้ามา Access account แล้วก็เปลี่ยน ระดับของคนอื่นไม่ได้ 

  • Read-only: ชื่อก็บอกอยู่แล้ว

  • Email-only: ระดับต่ำสุด

To view or change access levels for your account, go to the My account tab and select Account access.

If you manage multiple clients' accounts, you can use My Client Center (MCC) to handle all of them.

Comments