สร้างบัญชีสำหรับคนอื่น MCC

AdWords Account Guidelines

เพื่อคุณภาพของโฆษณาที่ Run บน Google Adwords จึงต้องมีผู้ทำโฆษณาเพียงคนเดียวเท่านั้น สำหรับการทำโฆษณาให้กับ เว็บไซด์ๆหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ทำสิ่งเหล่านี้

  • ใช้ multiple accounts ในการทำเว็บไซด์เดียวกัน หรือ ธุรกิจที่เหมือนกัน for the same or similar businesses
  • ใช้ multiple accounts ในการดึงโฆษณาโดยใช้ Keywords เดียวกัน 

การสร้าง Account สำหรับคนอื่นๆ
Creating Accounts for Others

My Client Center (MCC) เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณภาพอย่างมากสำหรับการรองรับ multiple AdWords accounts. MCC เหมาะสำหรับการบริหารบัญชีจำนวนมาก ให้นึกถึงร่ม บัญชีทั้งหมดอยู่ภายใต้ร่มอันเดียว

My Client Center account นั้นใช้ AdWords API (application programming interface) สำหรับ update client accounts. 

สำหรับการใช้งาน AdWords API นั้นคุณต้องมีบัญชี My Client Center account.


Comments