ทำเว็บด้วย Google Sites กูเกิ้ล ไซด์

จดโดเมนเนมใหม่เลยครับ กับ กูเกิ้ล

ถูกมากๆ แค่สามร้อยบาท ก็ทำเว็บได้แล้ว เย้ๆๆ


Cpanel ของ กูเกิ้ลแอ็ป

Login เข้าแก้ไขเว็บ


How to login Setting แบบ advance

https://www.google.com/a/kanthorn.com/ServiceLogin?service=CPanel&continue=https://www.google.com:443/a/cpanel/kanthorn.com/Dashboard&passive=true

Google app Dashboard

https://www.google.com/a/cpanel/kanthorn.com/Dashboard

Mail from Google 
Hello Kanthorn Kraikabkaew,

Welcome to Google Apps!

Congratulations on completing your purchase of kanthorn.com. Your new domain has been registered with GoDaddy.com and will expire on August 28, 2010. Your domain will be automatically configured to work with the Google Apps services you select. We're excited to help you offer powerful communication and sharing tools to all your users.

If you haven't already created an administrator account for your domain, click the following link:
https://www.google.com/a/cpanel/domain/setup/kanthorn.com/fBOquSMBAAA.PaZ6V2XPn6ADvOo5Jr6PAg.0iQrgxYr41CHBecXjuifnQ?hl=en

Once you have set up an admin account for your domain, you will have access to the Google Apps control panel. Here you can monitor the status of your services, manage your user accounts and email lists, create web pages, and customize the interface and services to your organization's needs. Through the control panel, you can also view and edit all your DNS settings, update your WHOIS information, and renew your domain before it expires. Please keep your WHOIS info up-to-date so that GoDaddy.com can contact you with important domain registration information. To access the control panel in the future, you can bookmark https://www.google.com/a/kanthorn.com.

Your services will be activated shortly. You can now create user accounts to give your users access to all the great services you have signed up for, including email, IM, and calendar. As services are activated, your users can immediately start sending email and setting calendar appointments. It's that easy.

At any time, if you get stuck or if you want to tell us about your experience with this service, you can find more information and get in touch through our help center (https://www.google.com/support/a).

Sincerely,
The Google Apps TeamComments