การสอบใบ Cert Google Adwords


ติดต่อผู้สอน 081-6403638 เพื่อเรียนเพื่อสอบเอาใบประกาศ Google Adwords

อ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ Google Adwords Certified
https://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=en&page=examstudy.cs

ห้องเรียน Online สำหรับ Google Adwords
https://google.connectsolutions.com/common/html/registration.html?&host=https://google.connectsolutions.com&eventId=842306&locale=en

Online classroom for Google Adwords
http://www.google.com.au/intl/en_au/adwords/onlineclassroom/

ข้อกำหนดในการสมัครสอบ Google Adwords Professionals.
To become a Qualified Individual in the Google Advertising Professionals program, you'll need to accomplish the following:


1. ปฎิบัติตามกฎ ไม่ฝ่าฝืน
2. บริหารบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 90 วัน
3. สร้างและดูแลเงินค่าโฆษณามาไม่น้อยกว่า 1000 เหรียญ ภายใน 90 วัน หรือประมาณ 10000 บาทต่อเดือน หรือ 333 เหรียญต่อเดือน
4. สมัครสอบกดปุ่ม Sign up 
5. ต้องทำการ Link MCC account เข้ากับ Google Advertising Professionals program Company account.
6. Pass the Google Advertising Fundamentals Exam. We suggest that you take the exam after you meet the above requirements. However, you can take the exam at any time. Note that you'll need to use your Google Advertising Professionals candidate ID to register for the exam. You can get this ID on the My Exams tab on the Google Advertising Professionals site.

Account spending that took place in an individual account prior to its linking with your MCC does not count toward your managed client spend requirement for program qualification. The 90-day period for accruing client account spend commences at the time the account is linked to the MCC.

Please note that you must have met and/or be maintaining all requirements concurrently to become a Qualified Individual. So, if you have not yet passed the Exam by the time you reach the 90-day minimum managed spend requirement, you must still be maintaining that spend level (at least US$1,000 - or your local currency equivalent) when you pass the Exam

7. จ่ายค่าสมัครสอบ 50 เหรียญ สำหรับ Adwords Fundamentals
8. การสอบมี 4 แบบคือ
    1. Google Advertising Fundamentals Exam
    2. Search Advertising Advanced Exam
    3. Display Advertising Advanced Exam
    4. Reporting & Analysis Advanced Exam


Comments