วิธี Setup เครื่อง Printer เคียวเซร่า

Setup เครื่อง Printer เคียวเซร่า รุ่น FS-1128
1. check port by right click on printer and fax on the Icon of fs-1128
2. check computer name
3. create folder name scan of fax
4. right click and then sharing apply all
5. go to next step

How to set up scan into you computer ( only do it on SMB)
1. ให้เข้า http://192.168.1.220/ in IE
2. go to tab basic 
3. go to address book contacts
4. click add contact
5. name it like : Fax
6. Host name : GongPink ( or you can copy from computer in my computer)
7. Path : Fax Sharing ( Exactly the same as you name the folder )
8. login user name : guest ( if you didn't turn on log in windows account user)
9. turn on guest in control panel user account.
10. turn off windows firewall

การ Set resolution ของการสแกน รูปโบรชัวร์หรือ Catalog
1. open IE
2. type http://192.168.1.2x0/
3. login password : admin0x
4. type scanner tab
5. click defaults
6. change file format into jpg or pdf it's up to you.
7. click submit
8. finish

สำหรับการ Set ให้เมื่อ Fax เข้ามาแล้วมาโผล่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราเอง
1. http://192.168.1.2x0/
2. go to tab fax
3. click forward
4. click printComments