เลือกเรียนถ่ายภาพที่ไหนดี ?

http://www.9to9studio.com/intro.html
การถ่ายภาพแนว Studio ถ่ายอาหาร การหยุดวัุตถุ 
ราคา 6900

คอร์สอบการถ่ายภาพระดับการพัฒนา Develop Level รุ่นที่ 5

วันเสาร์ที่ 11-12 มิถุนายน 2554
วันเสาร์ 10.30 น. - 20.00 น. ภาคทฤษฎี
วันอาทิตย์ 07.00 น. - 19.30 น. ภาคปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1.ผ่านการอบรมของ STAR PHOTOGRAPHY ในระดับพื้นฐานมาแล้ว
2.มีความตั้งใจและอดทนกับความเครียดได้ดี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
**เอาอุปกรณ์ที่มีมาทุกชิ้น เพราะจะมีการสอนใช้งานด้วย

รับผู้เข้าอบรม 12 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,500 บาท
---รวมค่าสื่อการเรียน(เอกสารและอุปกรณ์ Work Shop )
---ค่าเดินทางสำหรับการถ่ายภาพนอกสถานที่ 
---ค่าอาหารวันอบรมในห้องเรียน(วันเสาร์)

จองที่นั่งได้โดยการโอนเงินมัดจำ 1000 บาท ชื่อบัญชี
ปวีณา ด้วงน้อย
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อยเซียร์รังสิต
บัญชีเลขที่ 0280111881
พร้อมแฟกซ์หรือโพสต์ใบสลิปการโอนเงิน (แฟกซ์ 0-2992-7281 เวลา 11.00น.-20.00น.)
และติดต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
นางสาวสุจิตรา สีสด
08-5270-0220 (เบอร์ตรงของทะเบียน)
0-2992-7280 (เวลา 11.00น.-20.00น.) 

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดกับผู้สอนโดยตรง 
สมชาย ศิลปนะแสงสกุล
LAIO PHOTOGRAPHY
08-5649-6004
08-5649-6005

2500
สองวัน เสาร์ อาทิตย์

Please feel free to contact me by phone, email or via the contact from below.
I look forward to hearing from you.
Email : mail@ganidphoto.com   Telephone : +66 81 498 2046Comments