เปลี่ยนชื่อไฟล์มากๆในครั้งเดียว

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆ ไฟล์ ในครั้งเดียว

เมื่อคุณถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล  เคยสังเกตไหมว่าชื่อไฟล์รูปภาพจะขึ้นต้นเหมือนกันและตามด้วยตัวเลข เช่น IMG_00001.jpg, IMG_00002.jpg, IMG_00003.jpg,... เป็นต้น

เมื่อ Copy ไฟล์ดังกล่าวลงเครื่องคอมพิวเตอร์  แล้วต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์  (Rename) ตามปกติแล้วจะต้องเปลี่ยนชื่อทีละไฟล์  ซึ่งเสียเวลามาก  เราสามารถเปลี่ยนชื่อหลายๆ ไฟล์พร้อมกันในครั้งเดียวได้ด้วยวิธีนี้

1. Copy ไฟล์ที่ต้องการทั้งหมดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เปิด Windows Explorer  (คลิกขวาที่ Start Menu แล้วเลือก Explorer)
3. เลือกไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
4. คลิกขวา เลือกคำสั่ง Rename

 

5. พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน (โปรแกรมจะเลือกให้เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว) เช่น เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น My Photo.jpg
6. กดปุ่ม Enter  โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์และเรียงหมายเลขใหม่ให้ด้วย

  

Comments