SEO-Tile

บทสรุป SEO ทั้งหมด เหลือแค่ตัวอักษร 7 ตัว – แปลจาก Wordtracker (สำหรับมือใหม่ครับ)

How to SEO your web page for Google.

โดย Mike Mindel CEO of Wordtracker.com

ทั้งหมดนี้เป็น White Hat และตรงประเด็นที่สุด

“ The Mad Hatter Is Definitely Rather Looney”

T   M   H   I   D   R   L

Untitled-1.jpg

 1. The = Title Tag (ไตเติ้ลแท็ก)
 2. Mad = Meta (เมต้าแท็ก)
 3. Hatter = Header Tag H1, H2, H3 (เฮดดิ้ง123)
 4. Is = Image file name (ชื่อของรูปภาพ และ Alt tags ต้องมี keyword อยู่ด้วย)
 5. Definitely = Diverse keywords (ความหลากหลายของ keywords)
 6. Rather = Relevancy
 7. Looney = Links (ลิงค์ที่มีความน่าเชื่อถือ)

 

1.   Title Tag

·         Title Tag is one of the most important factors for ranking highly in the search engines because it tells Google what your page is about.

(Title Tag เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดอันดับใน Search Engine เพราะเป็นการบอกกับ google ว่าเนื้อหาในหน้านี้เกี่ยวกับอะไร)

·         Focus on a primary and a secondary keyword for your page.

(โฟกัสที่ หนึ่งคีย์หลัก และหนึ่งคีย์รองในหนึ่งหน้าเว็บเพจ)

·         8-10 words, 50-80 Characters
(ควรมีประมาณ 8-10 คำ และมีตัวอักษร 50-80 ตัวอักษร)

·         Use a unique title for every web page.
(
ใช้ Title tag ที่แตกต่างกันในทุกๆหน้าของเว็บ)

·         For separators use | or – For example : dog | at and dog – cat
(
ตัวคั่นให้ใช้ตัว | และ – เท่านั้น เช่น หมา | แมว หรือ หมา – แมว )

2.    Meta description

·         Use primary and secondary keywords but appear natural
(
ใช้คีย์หลัก และคีย์รอง ในการเขียนเมต้าแท็ก แต่เขียนให้เป็นธรรมชาติ)

·         25-30 words, 160-180 Characters including space
(ควรมีประมาณ 25-30 คำ และมีตัวอักษร 160-180 ตัวอักษร รวมช่องว่างแล้ว)

·         Unique Meta Tag for every web page.
(ใช้ meta tag ที่แตกต่างกันในทุกหน้าของเว็บ)

·         Meta Keyword Tag : ปัจจุบันไม่ค่อยมีความสำคัญ

ตัวอย่างของ Title Tag และ Meta Description ของคีย์เวริด์คำว่า “Detox”

Untitled-5.jpg

 1. Heading  H1,H2,H3
 • One H1 Heading per page (ใช้ H1 1แห่งต่อ 1 หน้าเว็บเพจ)
 • One primary Keyword in H1 (ให้มีคีย์เวริด์หลัก 1 คีย์ใน H1)
 • Focus on writing a great headline first.
  (
  ให้โฟกัสในการเขียนหัวเรื่องให้น่าสนใจเป็นอันดับแรก ซึ่งจะทำให้คนอ่านสนใจที่จะอ่านเรื่องทั้งหมดของหน้าเว็บเพจนั้น)
 • H2 & H3 are subheadings use them for secondary keywords
  (
  ให้ใช้ H2, H3 ในหัวเรื่องรอง และใช้ให้ใส่ คีย์เวริด์รองลงไป)
 • Don’t stuff keyword. Be natural.
  (อย่าใส่คีย์เวริด์มากเกินไปในบทความ ทำให้เป็นธรรมชาติ)
 1. Image file name ชื่อของรูปภาพ และ Alt tags
 • Use keyword rich filenames. ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ เช่น Fruit-and-vegetable-juices.png

Don’t use : algae1.png, alegae2.png

Use : blue-green-algae.png , spirulina-algae.png

 • ไม่ควรเกิน 70-80 ตัวอักษร
 1. Diverse keywords

นี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีของบทความที่คีย์เวริด์คำว่า Cheap Bottled Water”

Cheap Bottled Water

Most people have turned to bottled water as an alternative to tap water since they think it is safer. Cheap bottled water has become a popular item in many people’s shopping carts. However, make sure that thecheap bottled water is up to the set standards before consuming it. There is cheap bottled water from various stores at comparable prices. Remember cheap bottled water may not be ultimately healthy compared to tap water.

จะเห็นว่ามีการใช้คีย์เวริด์ซ้ำๆ ทำให้ไม่น่าอ่าน ไม่น่าสนใจ.

 1. Relevancy
 • Put relevant stuff on relevant page. (ใส่สิ่งที่เกี่ยวข้องลงไป ในหน้าที่เกี่ยวข้อง)
 • If someone came to my page, would they find it useful&relevant and stick around?

(ถ้ามีคนมีเจอเว็บเพจของเรา เขาจะต้องได้รับประโยชน์ และอ่านหน้าเพจนั้นเป็นเวลานาน)

 • Google monitors how long visitors stick around for.(กูเกิ้ลเก็บข้อมูลเวลาที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซด์นั้นๆว่าใช้เวลาเท่าไหร่)
 1. Links
 • You're reputable when other people link to you from relevant, related and reputable websites.

(เว็บเราจะน่าเชื่อถือ ก็ต่อเมื่อมีเว็บเนื้อหาเดียวกันกับเราและน่าเชื่อถือ ส่งลิงค์มายังเว็บเรา)

 • Look reputable yourself. Quality content that adds value.

(แต่ก่อนอื่นเว็บเราต้องน่าเชื่อถือก่อน โดยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพให้กับผู้อ่าน)

 • Get inbound links to your page.

(สร้างลิงค์ภายในบทความของคุณ)

 • Anchor text is good. Instead, use linking text which contains the keywords you want to rank for.

(อย่าใช้คำว่า click here ในการทำ Anchor text. ให้ใช้คีย์เวริด์ที่ต้องการทำอันดับแทน)

 • finally, to look more reputable, I’d recommend you don’t use a scraggy(ขรุขระ, ไม่สม่ำเสมอ) and dishevelled(ยุ่งเหยิงไม่เรียบร้อย) URL.

(ใช้ url ที่มี keyword อยู่ด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือ อย่าใช้ Url ที่ดูยุ่งเหยิงไม่เรียบร้อย)

Top Tips! (สุดยอดทิป!)

 1. Don’t stress about SEO. (อย่าเครียดกับ SEO)
 2. Create great content that delivers value to your readers! (สร้างบทความดีๆให้กับผู้อ่าน)

สรุปอีกครั้ง จำให้แม่น

T: Title tag

M: Meta keywords & description tag

H: Header tags: H1, H2, H3

I: Image file names and alt tags

D: Diverse keywords

R: Relevancy

L: Reputable links

Comments