สถิติต่างๆของโลก

เว็บไซด์รวมสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก

เช่น สถิติการเกิดและการตาย ของคนในโลก
และ อย่างเช่นอีกกี่วันน้ำมันจะหมดจากโลก เป็นต้น

เป็นเว็บไซด์ที่น่าสนใจมากครับ

Comments