เว็บ 2.0 หมายถึงอะไร

เว็บ Web 2.0 หมายถึงเว็บที่เราสามารถสร้างเนื้อหา content  เช่น

 - เขียนบทความ
 - ถ่ายรูป ถ่ายรูปเรื่องราวต่างๆ  เเล้วเอาลง Blog เองได้ เกิดจาก บลอก youtube และอื่นๆ
ต่างกับสมัยก่อนที่เรา ได้แต่ดูเว็บคนอื่นๆ แต่ไม่สามารถเขียนเนื้อหาได้
Comments