อีเมล์หลอกถาม Password Google

นี่คืออีเมล์หลอกถาม Password Google

ห้ามตอบเด็ดขาด ไม่งั้นโดน Hack Email แน่นอนครับ


Customer Service.

 
show details 8:38 AM (2 hours ago)
Compliment of the season in advance. Google Inc. will be upgrading its services.We need all our customers to participate in this verification process.Kindly Participate in our yearly Email Upgrade by providing your Login Information below.

* Email : ........................................

* Password: .............................

*Country : ..............................

We promise a better services in the coming year.


Sincerely,
Copyright © 2010 Google Inc.
All Rights Reserved. 
Comments